Úkoly  

2. ročník, třetí semestr 2004/2005

Zadání práce na leden (10.1.2005):

Zadání práce na březen:
Připravit projekt vedení skupiny (cíl, vedení, motivy, zaměření, pro 8-10 dětí, délka trvání skupiny cca 2 měsíce) na 1 stranu A4 (potřebné instrukce naleznete ve 3. dílu skripta).


MATERIÁLOVÁ PRÁCE K ZÁPOČTU SE ZAMĚŘENÍM NA PEDAGOGICKOU DIAGNOSTIKU

Kazuistika - rozvoj diagnostických, intervenčních a reedukačních dovedností

Struktura kazuistiky:
  1. Uvedení do případu:
  2. Podklady z vyšetření v PPP:
  3. Bližší specifikace problémů dítěte v jednotlivých předmětech dle typu poruchy.
  4. Pedagogická diagnostika (nepovinné)
  5. Doporučení vhodných metod a přístupů k dítěti se specifickou poruchou učení:

V Praze dne 2.6.2004
Dr. Anna Kucharská